Kajtar, Jules B., Santoso, Agus, Collins, Matthew, Taschetto, Andréa S., England, Matthew H., Frankcombe, Leela M. , 2021: CMIP5 Intermodel Relationships in the Baseline Southern Ocean Climate System and With Future Projections. Earth's Future, 9, doi:10.1029/2020ef001873.

Watts, Matthew, Maslowski, Wieslaw, Lee, Younjoo J., Kinney, Jaclyn Clement, Osinski, Robert , 2021: A spatial evaluation of Arctic sea ice and regional limitations in CMIP6 historical simulations. Journal of Climate, 1-54, doi:10.1175/jcli-d-20-0491.1.

Li, Lijuan, Yu, Yongqiang, Tang, Yanli, Lin, Pengfei, Xie, Jinbo, Song, Mirong, Dong, Li, Zhou, Tianjun, Liu, Li, Wang, Lu, Pu, Ye, Chen, Xiaolong, Chen, Lin, Xie, Zhenghui, Liu, Hongbo, Zhang, Lixia, Huang, Xin, Feng, Tao, Zheng, Weipeng, Xia, Kun, Liu, Hailong, Liu, Jiping, Wang, Yan, Wang, Longhuan, Jia, Binghao, Xie, Feng, Wang, Bin, Zhao, Shuwen, Yu, Zipeng, Zhao, Bowen, Wei, Jilin , 2020: The Flexible Global Ocean‐Atmosphere‐Land System Model Grid‐Point Version 3 (FGOALS‐g3): Description and Evaluation. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12, doi:10.1029/2019ms002012.