Worou, Koffi, Goosse, Hugues, Fichefet, Thierry, Kucharski, Fred , 2022: Weakened impact of the Atlantic NiƱo on the future equatorial Atlantic and Guinea Coast rainfall. Earth System Dynamics, 13, 231-249, doi:10.5194/esd-13-231-2022.

Zhang, Jie, Wu, Tongwen, Zhang, Fang, Furtado, Kalli, Xin, Xiaoge, Shi, Xueli, Li, Jianglong, Chu, Min, Zhang, Li, Liu, Qianxia, Yan, Jinghui, Wei, Min, Ma, Qiang , 2021: BCC-ESM1 Model Datasets for the CMIP6 Aerosol Chemistry Model Intercomparison Project (AerChemMIP). Advances in Atmospheric Sciences, 38, 317-328, doi:10.1007/s00376-020-0151-2.