Ombadi, Mohammed, Risser, Mark D., Rhoades, Alan M., Varadharajan, Charuleka , 2023: A warming-induced reduction in snow fraction amplifies rainfall extremes. Nature, doi:10.1038/s41586-023-06092-7.

Balaguru, Karthik, Van Roekel, Luke P., Leung, L. Ruby, Veneziani, Milena , 2021: Subtropical Eastern North Pacific SST Bias in Earth System Models. Journal of Geophysical Research: Oceans, 126, doi:10.1029/2021jc017359.

Xin, Xiaoge, Wu, Tongwen, Jie, Weihua, Zhang, Jie , 2021: Impact of Higher Resolution on Precipitation over China in CMIP6 HighResMIP Models. Atmosphere, 12, 762, doi:10.3390/atmos12060762.

Wu, Tongwen, Yu, Rucong, Lu, Yixiong, Jie, Weihua, Fang, Yongjie, Zhang, Jie, Zhang, Li, Xin, Xiaoge, Li, Laurent, Wang, Zaizhi, Liu, Yiming, Zhang, Fang, Wu, Fanghua, Chu, Min, Li, Jianglong, Li, Weiping, Zhang, Yanwu, Shi, Xueli, Zhou, Wenyan, Yao, Junchen, Liu, Xiangwen, Zhao, He, Yan, Jinghui, Wei, Min, Xue, Wei, Huang, Anning, Zhang, Yaocun, Zhang, Yu, Shu, Qi, Hu, Aixue , 2021: BCC-CSM2-HR: a high-resolution version of the Beijing Climate Center Climate System Model. Geoscientific Model Development, 14, 2977-3006, doi:10.5194/gmd-14-2977-2021.

Wehner, Michael, Lee, Jiwoo, Risser, Mark, Ullrich, Paul, Gleckler, Peter, Collins, William D. , 2021: Evaluation of extreme sub-daily precipitation in high-resolution global climate model simulations. Other, 379, 20190545, doi:10.1098/rsta.2019.0545.

Kodama, Chihiro, Ohno, Tomoki, Seiki, Tatsuya, Yashiro, Hisashi, Noda, Akira T., Nakano, Masuo, Yamada, Yohei, Roh, Woosub, Satoh, Masaki, Nitta, Tomoko, Goto, Daisuke, Miura, Hiroaki, Nasuno, Tomoe, Miyakawa, Tomoki, Chen, Ying-Wen, Sugi, Masato , 2021: The Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model for CMIP6 HighResMIP simulations (NICAM16-S): experimental design, model description, and impacts of model updates. Geoscientific Model Development, 14, 795-820, doi:10.5194/gmd-14-795-2021.

Zhao, Ming , 2020: Simulations of Atmospheric Rivers, Their Variability, and Response to Global Warming Using GFDL’s New High-Resolution General Circulation Model. Journal of Climate, 33, 10287-10303, doi:10.1175/jcli-d-20-0241.1.

Leung, L. Ruby, Bader, David C., Taylor, Mark A., McCoy, Renata B. , 2020: An Introduction to the E3SM Special Collection: Goals, Science Drivers, Development, and Analysis. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12, doi:10.1029/2019ms001821.

Balaguru, Karthik, Leung, L. Ruby, Van Roekel, Luke P., Golaz, Jean‐Christophe, Ullrich, Paul A., Caldwell, Peter M., Hagos, Samson M., Harrop, Bryce E., Mametjanov, Azamat , 2020: Characterizing Tropical Cyclones in the Energy Exascale Earth System Model Version 1. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12, doi:10.1029/2019ms002024.

Caldwell, Peter M., Mametjanov, Azamat, Tang, Qi, Van Roekel, Luke P., Golaz, Jean‐Christophe, Lin, Wuyin, Bader, David C., Keen, Noel D., Feng, Yan, Jacob, Robert, Maltrud, Mathew E., Roberts, Andrew F., Taylor, Mark A., Veneziani, Milena, Wang, Hailong, Wolfe, Jonathan D., Balaguru, Karthik, Cameron‐Smith, Philip, Dong, Lu, Klein, Stephen A., Leung, L. Ruby, Li, Hong‐Yi, Li, Qing, Liu, Xiaohong, Neale, Richard B., Pinheiro, Marielle, Qian, Yun, Ullrich, Paul A., Xie, Shaocheng, Yang, Yang, Zhang, Yuying, Zhang, Kai, Zhou, Tian , 2019: The DOE E3SM Coupled Model Version 1: Description and Results at High Resolution. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 11, 4095-4146, doi:10.1029/2019ms001870.